Stanovy Ateliér ALF k registraci VPS a histore a plány k VH 14.5.2016


Historie:

Mezinárodní asociace Open Royal Academy  sdružuje právnické a fyzické osoby právního, přírodovědného a národohospodářského výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure). Web www.konopijelek.cz, na kterém spolupracovala řada členů a dobrovolníků asociace Open Royal Academy, získal na návrh Výboru pro zdravotně postižené dne 4. 12. 2009 cenu signovanou premiérem Vlády ČR.


Sídlo spolku je od VH dne 14. 5. 2016 v sídle výzkumnické farmy konopí v Ospělově (11. 9. 2006), kde došlo dne 21. 3. 2008 členy spolku a partnery (celkem 77 signatářů) ke zveřejnění výzkumu a podání prvního legislativního návrhu na civilizované a kulturní řešení dosavadní legislativy s vysoce kreativními a protiřečícími si výklady úmluv, judikatury, zákonů a vyhlášek, viz http://cannabisterapie-petice.blogspot.com  


Adresa sídla spolku byla při registraci ČR Bořivojova 90, 130 00 Praha – Žižkov, tedy na adrese sídla první české bezbariérové školy pro dospělé Ateliér ALF (11. 9. 2006). Škola byla opakovaně oceněna auditory Ernst & Young a uvedena jako příklad dobré praxe EU dne 22. 4. 2009.
Dále Ateliér ALF poskytoval azyl pro Galerie Jaroslavy Moserové (27. 3. 2007) a Galerie Na stěně (14. 7. 2008), dále pak zázemí Konopné apatyky královny koloběžky první (28. 9. 2009) a Edukativní konopné kliniky (11. 9. 2010).


 Ateliér ALF,o.s. byl - společně s dalšími členy asociace Open Royal Academy (CZ) Konopí je lék,o.s. a Art Language Factory,o.s. - zřizovatelem Edukativní konopné kliniky oprávněným k hospodaření řadou ŽL, zkušeností, infrastrukturou, směrnicemi a smlouvami. Ateliér ALF, o. s. byl od 10. 10. 2010 hospodářem a smluvním vlastníkem a správcem práv a majetků kliniky a výzkumu, viz http://vlada-cr.blogspot.com, http://atelier-alf.blogspot.com, http://edicepetlice.blogspot.com, http://sanitasanimae.blogspot.com, http://nahrada-skody.blogspot.com,  http://praha-eu.blogspot.com a http://bezbarierovaskola.blogspot.com  


Bohužel od zveřejnění výzkumu dne 21. 3. 2008 do 14. 5. 2016 způsobila ČR konfiskacemi konopí a jeho produktů nejen členům asociace Open Royal Academy (CZ) nezměrné tragedie, trápení a enormní škody. Vše pak za letitého přehlížení odpovědných a od roku 2010 zákazu přístupu poškozených k Soudnímu dvoru EU v hrubém rozporu s  mezinárodním právem. Viz http://cannabis-bestseller.euhttp://cannainsider.euhttp://constitutional-court.blogspot.com a studie na www.konopijelek.cz Dodejme, že do druhého výročí založení Edukativní konopné kliniky dne 11. 9. 2012 fyzické osoby odpovědné od 11. 5. 2011, resp. 22. 6. 2011 za Edukativní konopnou kliniku dokonaly dílo zkázy „konfiskacemi" majetků, smluv, vztahů, závazků, archivů a partnerství Edukativní konopné v Praze (KR projekt CZ/VAP - Bohemp / Kanebos s.r.o.). 


Dodejme, že ČR nepovolila meritorně projednat právně přípustné a ústavní stížnosti konfiskací ospělovské farmy v roce 2009 a 2010 jako č. j. II. ÚS 664/12, IV. ÚS 4859/12 a opětovně čj. II. ÚS 3196/2015 a III.ÚS 396/16. Stížnosti kvalifikovaně napadají mylné tvrzení NS (http://nejvyssi-soud.blogspot.com), že konopí je prekurzor. Viz  rozhodnutí č.j. 8 Tdo 1231/2011, na které se ÚS od roku 2012 stále odvolává, Tvrzení, že konopí je prekurzor, však hrubě odporuje nejen odborným faktům, ale i judikatuře, viz marná vyjádření excelentních soudních znalců a ministerstva zdravotnictví na http://univerzita-palackeho.blogspot.com  


Další dosavadní aktivity: Od roku 2008 jsme kromě výuky pro dospělé a pravidelných workshopů s umělci Autoportréty s řadou partnerů pořádali úspěšné performance Žižkovské hovínko, koncerty jako Evropa bez bariér je i tady a tančící Karnevaly Bořivojky. Viděli jste nás při říjnových Týdnech pro duševní zdraví, poskytoval jsme pravidelnou podporu pro osvětová turné Konopí je lék. Zpracovali a vydali jsme - k prvo okupačnímu festivalu Noc básníků 2009 v Ospělově - knihu o kraji výzkumnické farmy v Ospělově Historie známá a neznámá a vydávali jsme plakáty pro různé kulturní a umělecké akce. Byli jsme od 10. 10. 2008 iniciátorem tradičního happeningu BED IN na Den lidských práv. Spolupodíleli jsme se na několika českých a zahraničních filmových dokumentech a benefičních koncertech, jsme producenty dokumentu Konopné pašije, premiéra při zahájení Edukativní konopné kliniky Ateliér ALF v Praze 11.9.2010, viz You Tube. Dne 11. 9. 2014 byli zakladatelé a čestní členové a partneři Open Royal Academy  (CZ) spolu zřizovateli již pouze digitální Edukativní konopné kliniky Sanitas Animae (http://sanitas-animae.eu) zaměřené na výzkum neomamných genetik konopí a inovace zpracování Cannabis sativa Friedrich Nietzsche, inovace předběžných otázek Soudnímu dvoru EU a testování neomamných odrůd konopí a vyrovnaných poměrů kanabinoidů CBD:THC. 

V roce 2016 – 2017 poskytujeme podporu studii těžkých kovů a organických škodlivin v konopí pěstovaném ve venkovních, nikoliv indoorových podmínkách a vývoji produktů pro harm reduction a substituční terapii.