Na www.justice.cz zadejte IČ dané nevládní organizace Open Royal Academy. Níže jsou uvedeny stanovy a členové statutárních orgánů do 31.12.12016 a čestní členové výzkumu.

2017: Návrhy k jednání členů v Praze v Sokolském domě dne 4. – 5. 3.  a   3. – 4. 6.   a    9.- 10. 9.   a  2. – 3. 12.  2017 

Weby (stačí kliknout) právního zástupce Cannabis is The Cure,z.s . členů asociace Open Royal Academy schválené na VH  dne 14. května 2016 v Sokolském domě v Praze u zřizovatelů Edukativní konopné kliniky Ateliér ALF,z.s, Konopí je lék,z.s. a Art Language Factory,z.s. a supervizora Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s. 
Stanovy (stačí kliknout) právního zástupce Cannabis is The Cure,z.s. členů asociace Open Royal Academy schválené na VH  dne 14. května 2016 v Sokolském domě v Praze u zřizovatelů Edukativní konopné kliniky Ateliér ALF,z.s., Konopí je lék,z.s. a Art Language Factory,z.s. Stanovy supervizora Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s. Členové Open Royal Academy a zřizovatelé Edukativních konopných klinikAteliér ALF, z.s. IČ 226 80 101 (registrováno ČR po 31.1.2008). Sp. zn. L 18762 je ke dni 31.12.2016 vedena u Městského soudu v Praze. Právní zástupce dle §§ 441 o.z. Cannabis is The Cure,z.s. Datová schránka právního zástupce ID 4ex7c9p Adresa sídla od 14.5.2016 je Konopná apatyka královny koloběžky první, CZ 798 55 Ospělov 6. Jednatelé od 14.5.2016: František Slavík (Všetaty), předseda, Slavomil Boudný (Lomnice nad Popelkou), místopředseda Vladimír Dopita (Olomouc), člen správní rady. Jednatelé do 14. 5. 2016: Dušan Dvořák (Olomouc/Ospělov/Praha), Radúz Šmahel (Praha), Jalub Balabán (Praha), Hana Mullerová (Praha), Veronika Bartoňová (Praha), Zbyněk Kopřiva (Praha), Jan Marie Bém (Praha) a Naomi Zamazalová (Praha). Sídlo do 31.12.2013 v Praze, do 14.5.2016 v Olomouci.

Art Language Factory, z.s., IČ: 227 24 303 (registrováno ČR po 31.1.2008) Sp. zn. L 8187 je ke dni 31.12.2016 vedena u Krajského soudu v Ostravě. Právní zástupce dle §§ 441 o.z. Cannabis is The Cure,z.s. Datová schránka právního zástupce ID 4ex7c9. Adresa sídla od 14.5.2016 je Konopná apatyka královny koloběžky první, CZ 798 55 Ospělov 6. Jednatelé od 14.5.2016: Josef Pospíšil (Olomouc), předseda, Jan Prokeš (Postřelmov), místopředseda /od 28.9.2016 zastoupen v době zahraniční stáže jednatelem Ateliér ALF, z.s. Vladimírem Dopitou (Olomouc)/, Marek Rybář (Praha), člen správní rady. Jednatelé do 14.5.2016: Dušan Dvořák a Radomíra Dvořáková (Olomouc/Ospělov/Praha), Luboš Smékal (Olomouc), Robert Nováček (Moravičany), Veronika Prágerová (Olomouc/Praha), Milan Šimeček (Moravská Třebová), Martina Sedláčková (Přerov), Jana Dvořáková a František Dvořák (Olomouc). Sídlo do 10.12.2011 v Praze, do 14.5.2016 v Olomouci.

Konopí je lék, z.s., IČ: 227 27 281 (registrováno ČR po 31.1.2008).). Sp. zn. L 22019 je ke dni 31.12.2016 vedena u Krajského soudu v Brně. Právní zástupce dle §§ 441 o.z. Cannabis is The Cure,z.s. Datová schránka právního zástupce ID 4ex7c9p Adresa sídla od 14.5.2016 je Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6. Jednatelé od 14.5.2016: Miloslav Tetour (Třešovice), předseda Aleš Skřivánek (Olomouc), místopředseda, Vojtěch Karban (Ústí nad Labem), člen správní rady. Jednatelé do 14.5.2016: Dušan Dvořák a Radomíra Dvořáková (Olomouc/Ospělov/Praha), Marek Saktor (Ostrava), Jana Budařová (Brno), Radek Matlach (Liberec), Juraj Kořínek (Praha) a Irina Hubeňáková (Frýdek – Místek). Sídlo do 14.7.2010 v Ospělově, do 14.5. 2016 v Praze (interně od 10.12.2013 do 14.5.2016 v Olomouci).

Supervize Open Royal Academy
Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s., IČ: 706 31 298 (registrováno ČR po 14.7.2000). Společenství je vedeno pod sp. zn. L 4845 u Krajského soudu v Ostravě. Právní zástupce dle §§ 441 o.z. Cannabis is The Cure,z.s. Datová schránka právního zástupce ID 4ex7c9p Sídlo od 14.5.2016: Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Jednatelé Společenství od 14. 5.2016: Martin Očenášek (Lutín), předseda, Vanda Dvořáková (Olomouc), místopředseda /od 28.9.2016 Vandu Dvořákovou zastupuje v době zahraniční stáže předseda Art Language Factory, z.s. Josef Pospíšil (Olomouc)/ a Vlastimil Blaťák, člen správní rady (Olomouc, Hanácký Večerník o.s. Lucy Team /od 15.19.2016 Vlastimila Blaťáka do konání Valné hromady zastupuje od jeho odstoupení z funkce předseda Cannabis is The Cure, z.s. Dušan Dvořák/). Jednatelé do 14.5.2016: Eva Klučková (Ústín), Miluše Přibylová (Olomouc), Zuzana Majerová (Olomouc) a Aleš Skřivánek (Olomouc). Sídlo od založení v Olomouci.


Právní zástupce členů Open Royal Academy
Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232 (registrováno ČR po 14.7.2004). Datová schránka: ID 4ex7c9p. Jednatelé od 14.5.2016: Dušan Dvořák, předseda od 14.7.2006, Ivan Chalaš, místopředseda od 10..12.2013, Hana Langová, člen správní rady od 14.5.2016. Sídlo od 14.5.2016 Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc. Jednatelé do 14.5.2016: Nicolae Maxiuta (Moldávie), Matthew Zahradnik (Kanada), Štěfan Bakoš (Slovensko). Sídlo od založení v Olomouci.


Open Royal Academy (IČ: 22749250)
Jednatel: František Dvořák (Olomouc). Registrováno ČR dne 12. 03. 2012 (do 1.6.2013) po podání první ústavní stížnosti sp. zn. II.ÚS 664/12 vedoucího výzkumu Cannabis is The Cure Dušana Dvořáka napadající nevymahatelnost ustanovení §§ 283 – 287 tr.z. ve věci cannabisterapie z evropského práva a práva OSN, netrestnosti výzkumu a produkce produktů pro cannabisterapii z unijního a českého práva a s návrhem na zrušení trestních ustanovení §§ 283 – 287 tr.z. (rozhodnuto s odkazem na prekurzor odmítnutím dne 13.4.2012). Registrováno ČR po předložení nenotifikovaného zákona č. 50/2013 Sb. Sněmovně dne 5.2.2012. Regrace ukončena třetí den po (první) notifikací konopné vyhlášky č. 221/2013 Sb dne 30.5.2013 v naléhavém režimu (v databázi TRIS pod vedena čj. 2013/0288/CZ od 19.6.2013, tzn. 2 měsíce po schválení nenotifikovaného zákona č. 50/2013 Sb. dne 1.4.2013. Registrace Open Royal Academy ukončena po podání daňového přiznání FÚ v Olomouci ke dni 1.6.2013. Ke dni 31.12.2016 je od 14.5.2016 František Dvořák exdozorčí rada Open Royal Academy a společně s manželkou Janou Dvořákovou, expředsedkyní Art Language Facory,z.s. jsou spoluzakladatelé ECC (21.8.2015) a staří KC (14.7.2016). Sídlo Open Royal Academy v letech 2012 -2013: Tylova 963/2, 779 00 Olomouc


Veřejná podpora a kontrola 


Open Royal Academy
Supervize rozhodnutí legality 


a legitimity CannabisTerapie 


a výzkumu Cannabis od 21.3.2008Čestní členové a výzkumu 


Konopí je lék, z.s. 

et Cannabis is The Cure,z.s.Mgr. Thomas Müller, Hana Barešová, McA, Prof. MUDr. et. PhDr. Jana Mačáková, CSc., Michal Ambrož, Prof. Mgr. Jinřich Štreit, PhDr. Fabiano Roberto de Freitas Golgo, Olga Ivsin, MD, Mgr.A Lenka Klodová, PhD., Doc. Peter Ondra, CSc., Mgr. Jaroslav Vacl, Jan Koráb, Robert Chleba, Jaroslava Bělíková, Ing. Alexandr Lang, Bc.Hana Langová, David Koller, Ing. Michaela Crhová, Jana a Dominik Crhovi, PaeDr. Luboš Dvořák, Ing. František Dvořák, Štěpán Dvořák, McA, Mgr. Radomíra Dvořáková, Dagmar Dopitová, Petra a Milan Šimečkovi, Petr Váša, Ivona Jungwirthová, McA, Mgr. Martin Škabraha, Ph.D., Mgr. Michal Rusek, Jana a Svatopluk Ochmanovi, PhDr. Veronika Prágerová, PhD., Michal Džugan, JUDr. Robert Nigrini, MUDr. Irina Hubeňáková, Zdenek Boruta, Martina Sedláčková, Ing. Jana Pyšná, Hana Skálová, Jana Jesenská, Marie Kodymová, Jan Hrnčíř, Petr Slabý, Oliver Morgenstern Malina, Jan Koráb, Mgr. Robert Nováček, Mgr. Luboš Smékal, MUDr. Martin Jarolínek, Josef Pospíšil, McA, František Čermák, Radek Barhoň, Mgr. Nina Janyšková, Radúz Šmahel, Jakub Balabán, Mgr. František Písařík, Miroslav Vlček, Simona Prasková, Bc. Veronika Bartoňová, Marcel Kovář , Ing. Marek Saktor, Ing. Jiří Kult, MUDr. Věra Kruková a Ing. Martin Dindoš.  


Přes 12 smluvních partnerů od 14.7.2004


Přes 33 smluvních partnerů do 14.7.2005
Přes 77 smluvních partnerů od 14.7.2008
Přes 500 smluvních partnerů do 31.12.2016

Přes 77 tisíc partnerů v podpoře peticí od 21.3.2008 a legislativních (3) návrhů, přes 90% občanů je absolutně pro dostupnost konopí k léčbě a výzkumu (výzkum 2012, přes tisíc respondentů). 

Po vstupu do EU přes 33 tisíc justicí a úřady schválených konfiskací konopí a obvinění dle trestního nebo přestupkového práva včetně konfiskací konopí nemocným nebo pro nemocné (cca 12 - 33%) a nejméně 10 tisíc obžalob a trestů VINEN/VINA ve věci konopí ode dne 14.7.2004 a ne notifikaci novelizace § 29 ZÁKONA O NÁVYKOVÝCH LÁTKÁCH povolující pěstovat do 100 m2/osobu konopí bez oznámení a nejméně 1 tisíc zcela neprávem občanů používajících konopí k léčbě, osobní spotřebě a výzkumu a  a 9 tisíc zcela nadměrně a bez vymahatelného předpisu perzekvovaných a kriminalizovaných